VISIOON

VIIMSI CITY PLANEERINGU ESKIISPROJEKT

VISIOON

Linnaehituslik idee
Võtta kasutusele endine tööstusala, kui polüfunktsionaalne keskusala Viimsi ajaloolise keskuse ja mere vahel. Planeeringu eesmärgiks on luua ümbritsevaid alasid siduv mitmekesine linnakeskkond.

Planeeringu osad

Promenaadi ala
Promenaadi ala kulgeb piki Muuli teed. Plaanis on rajada siia puiestee, mis külgneb vahetult jalakäijate esplanaadiga, mida ääristavad maapinna korrusel ärid ja restoranid.

Keskpark, kool, lasteaed
Planeeringu südameks on keskpark. See roheala ühendab Viimsi ajaloolisest keskusest algavat rohekoridori, mis kulgeb läbi planeeringu ala mere suunas. Selle keskse ala servas asuvad kool ja lasteaed. Keskne pargiala moodustab koolile ja lasteaiale rekreatsiooniala. Väliõpe ja mänguväljakud saavad olla kasutuses pargialal ka kooli ja lasteaia tarbeks.

Elamukvartalid
Promenaadi alaga külgnevad kvartalid planeeringuala keskosa suunas on kujundatud rahulikeks elamukvartaliteks. Kvartalite vahelt liigub läbi õuealana kujundatud tänavaala, millel on parkimine lahendatud kompaktselt ja haljastusega liigendatult. Kvartalite sisemuses on kortermajade õuealad lahendatud jalakäijate aladena, millelt on mugavad ühendused nii keskparki kui promenaadile.

Teadus tehnika muuseumi maastik
Ajalooliselt on tegemist naftaterminali alaga. Endised kütusemahutid on kasutusele võetud Teadus tehnika muuseumina. Seda ümbritseb maastikuala, kus on võimalik korraldada väliõpet või nautida kaugvaateid mahutite peal asuvatelt terrassidelt. See ala toimib ka kontserdite ja laatade korraldamise alana.

Viimsi keskplats
Randvere teega külgnevale alale on plaanis rajada Viimsi uus keskplats, mida ümbritsevad põhiliselt äri ja büroo funktsiooniga hooned. Viimsi keskuses on viimasel ajal rajatud kaubanduskeskuseid hiigelparklatega, kuid sidusat inimmõõtmelist keskkonda, kus poed ja teenused oleks väikeses mõõtkavas kättesaadavad, Viimsi keskuses ei ole. Sellise linnakeskuse miljöö loobki keskplatsi ümbritsev kvartal.