MUUSEUM

TEADUS TEHNIKA MUUSEUMI MAASTIK

Ajalooliselt on tegemist naftaterminali alaga. Endised kütusemahutid on kasutusele võetud Teadus Tehnika muuseumina. Seda ümbritseb maastikuala, kus on võimalik korraldada väliõpet või nautida kaugvaateid mahutite otsas olevatelt terrassidelt. See ala toimib ka kontserdite ja laatade korraldamise alana.