KESKPARK

KESKPARK, KOOL, LASTEAED

Planeeringu südameks on keskpark. See roheala ühendab Viimsi ajaloolisest keskusest algavat rohekoridori, mis kulgeb läbi planeeringu ala mere suunas. Selle keskse ala servas asuvad kool ja lasteaed. Keskne pargiala moodustab koolile ja lasteaiale rekreatsiooniala. Väliõpe ja mänguväljakud saavad olla kasutuses pargialal ka kooli ja lasteaia tarbeks.

.