ELAMUKVARTALID

ELAMUKVARTALID

Promenaadi alaga külgnevad kvartalid planeeringuala keskosa suunas on kujundatud rahulikeks elamukvartaliteks. Kvartalite vahelt liigub läbi õuealana kujundatud tänavaala, millel on parkimine lahendatud kompaktselt ja  haljastusega liigendatult. Kvartalite sisemuses on kortermajade õuealad lahendatud jalakäijate aladena, millelt on mugavad ühendused nii keskparki kui promenaadile.